Mgr. Bibiana Mareková

Diplomová práce

Psychologické aspekty páchateľov trestného činu vraždy

Psychological Aspects of the Offender of Murder
Abstract:
The subject of this diploma thesis is a survey of psychological profilling of criinals, focusing primarly on perpetrators of the serial murder. The teoretical part deals with psychological aspects of the offender´s personality. This thesis works with the proces of creating a psychological profile as well as its sibsequent practical ise in criminal proceeding. In the practical part it works with specific …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je prieskum problematiky psychologického profilo-vania páchateľov trestných činov, pričom primárne sa zameriava na páchateľov trestného činu sériovej vraždy. V teoretickej časti práce sa zaoberá psychologic-kými aspektami osobnosti páchateľa. Pracuje s procesom tvorby psychologického profilu, ako aj jeho následným praktickým využitím v trestnom konaní. V praktickej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta