Vladimír Lieberzeit

Diplomová práce

Mezinárodní koprodukce činoherních divadel v České republice

International co-production of dramatic theater in the Czech Republic
Anotace:
Projekt mezinárodní koprodukce (PMK) činoherního divadla je jednou z možných forem mezinárodní spolupráce. Tato forma je v České republice(ČR) využívána doposud (2018) jen zřídka a není více akademicky zpracována. Autor mapuje současnou praxi PMK v ČR. Hypotézou práce je: Hlavní motivací kulturních institucí pro vytvoření a realizaci PMK v činoherním divadle je tvorba zisku. Pro ověření hypotézy využil …více
Abstract:
Project of international co-production (PIC) of dramatic theater is one of the possible forms of international co-operation. This form is used only rarely in the Czech Republic (CZ) and it is not academically explored yet (2018). Author is mapping the current practice of PIC in CZ. The hypothesis is: The primary motivation of cultural institutions to create and finish PIC in dramatic theater is production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ilja Šmíd
  • Oponent: Jan Hanzlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74169

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management