Jiří Vlk

Bakalářská práce

Pasivní optické sítě na bázi ethernetového rámce

Passive Optical Networks Based on Ethernet Frame
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývoje optických sítí a to především pasivních optických sítí (PON), kde se zaměřuje na standard gigabitové pasivní optické sítě GEPON. Popisuje jednotlivé části optické přístupové sítě a druhy přípojek optických přístupových sítí. V těchto sítích se věnuje měřením jednotlivých parametrů pomocí doporučení RFC 2544 a normy ITU-T Y.1564 neboli EtherSAM. Cílem práce …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the development of optical networks, especially passive optical network (PON), which focuses on standard Gigabit Passive Optical Network GEPON. Describes each of the optical access network connections and types of optical access networks. In these networks dedicated to measuring individual parameters using the recommendations of RFC 2544 standards and ITU-T Y.1564 or …více
 

Klíčová slova

PON GEPON EtherSAM RFC2544 QoS
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Jakub Čubík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika