Jiří Vlk

Bachelor's thesis

Pasivní optické sítě na bázi ethernetového rámce

Passive Optical Networks Based on Ethernet Frame
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývoje optických sítí a to především pasivních optických sítí (PON), kde se zaměřuje na standard gigabitové pasivní optické sítě GEPON. Popisuje jednotlivé části optické přístupové sítě a druhy přípojek optických přístupových sítí. V těchto sítích se věnuje měřením jednotlivých parametrů pomocí doporučení RFC 2544 a normy ITU-T Y.1564 neboli EtherSAM. Cílem práce …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the development of optical networks, especially passive optical network (PON), which focuses on standard Gigabit Passive Optical Network GEPON. Describes each of the optical access network connections and types of optical access networks. In these networks dedicated to measuring individual parameters using the recommendations of RFC 2544 standards and ITU-T Y.1564 or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Petr Koudelka
  • Reader: Jakub Čubík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika