Štěpánka PINTNEROVÁ

Diplomová práce

Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů se zaměřením na pohlavní zneužívání dětí

The methodology of the investigation of sexual offenses, focusing on child sexual abuse
Anotace:
Cílem této diplomové práce na téma metodika vyšetřování sexuálních trestných činů se zaměřením na pohlavní zneužívání dětí je systematicky a strukturovaně seznámit s metodikou vyšetřování této trestné činnosti a na základě provedeného výzkumu doporučit možná zlepšení a doplnění této metodiky. První teoretická část je věnována úpravě trestního zákoníku, skutkové podstatě i způsobům, jakými se takového …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis on the the methodology of the investigation of sexual offenses, focusing on child sexual abuse is to systematically and in a structured way apprise the methodology of investigation of this crime and to recommend possible improvements and additions to this methodology based on the conducted research. The first theoretical part is devoted to the provisions of the Criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PINTNEROVÁ, Štěpánka. Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů se zaměřením na pohlavní zneužívání dětí. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/