Štěpánka PINTNEROVÁ

Master's thesis

Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů se zaměřením na pohlavní zneužívání dětí

The methodology of the investigation of sexual offenses, focusing on child sexual abuse
Abstract:
Cílem této diplomové práce na téma metodika vyšetřování sexuálních trestných činů se zaměřením na pohlavní zneužívání dětí je systematicky a strukturovaně seznámit s metodikou vyšetřování této trestné činnosti a na základě provedeného výzkumu doporučit možná zlepšení a doplnění této metodiky. První teoretická část je věnována úpravě trestního zákoníku, skutkové podstatě i způsobům, jakými se takového …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis on the the methodology of the investigation of sexual offenses, focusing on child sexual abuse is to systematically and in a structured way apprise the methodology of investigation of this crime and to recommend possible improvements and additions to this methodology based on the conducted research. The first theoretical part is devoted to the provisions of the Criminal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PINTNEROVÁ, Štěpánka. Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů se zaměřením na pohlavní zneužívání dětí. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/