Theses 

The Development of Media in the 20th century – Dariga Uzakbayeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Dariga Uzakbayeva

Bakalářská práce

The Development of Media in the 20th century

The Development of Media in the 20th century

Anotace: Cílem práci je ukázat závažnost masmédia v informačním světě. V teoretické části se rozebírají základní pojmy, historie vývoje a druhy masmédia. Takže uveden krátký seznam existujících tisků. Zvláštní pozornost se věnuje televizi jako jednou z hlavních masmédia. V praktické části zkoumán vliv masmédia na respondenty.

Abstract: This bachelor thesis aims to show the importance of the media in the information world. The theoretical part considers the concept of mass media, pays attention to the history of formation, types of mass media. A brief classification of the media is also given. Particular attention was paid to the consideration of television as one of the leading mass media. The practical part examines the sphere of media influence on the respondents.

Keywords: Mass media, public opinion, the medium of communication, publicity, transmission of information, society Média, veřejná mínění, prostředek komunikace, publicita, přenos informací, společnost

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz