Dariga Uzakbayeva

Bakalářská práce

The Development of Media in the 20th century

The Development of Media in the 20th century
Anotace:
Cílem práci je ukázat závažnost masmédia v informačním světě. V teoretické části se rozebírají základní pojmy, historie vývoje a druhy masmédia. Takže uveden krátký seznam existujících tisků. Zvláštní pozornost se věnuje televizi jako jednou z hlavních masmédia. V praktické části zkoumán vliv masmédia na respondenty.
Abstract:
This bachelor thesis aims to show the importance of the media in the information world. The theoretical part considers the concept of mass media, pays attention to the history of formation, types of mass media. A brief classification of the media is also given. Particular attention was paid to the consideration of television as one of the leading mass media. The practical part examines the sphere of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní