Theses 

Podnikání - franchisingový model – Bc. Marcel Houžva, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Master programme / odbor:
Business Administration / Entrepreneurship

Bc. Marcel Houžva, MBA

Master's thesis

Podnikání - franchisingový model

Business - franchising model

Anotácia: Franchising patří mezi způsoby podnikání, které se těší stále větší oblibě. Jeho výhodou je skutečnost, že podnikatel dostává ověřený podnikatelský záměr tzv. „na talíři“. Na druhé straně pro kreativní podnikatele s vlastní vizí se toto podnikání moc nehodí. Diplomová práce se zabývá teoretickými aspekty franchisového podnikání, jak ze strany franchisora (poskytovatele franchisy), tak ze strany franchisanta. Uvádí, na co si obě strany musí dát při výběru „spolupracovníků“ pozor. U franchisora je zvlášť důležitý výběr podnikatelů, kterým nabídne své podnikání, vč. návodů a know-how. I jeden špatný franchisant může zbourat, svým špatným přístupem, perspektivní a zavedené podnikání. Naopak, pokud podnikatel hledá vhodnou franchisu do které se zapojí, musí si zjistit všechny dostupné informace, zkoumat její image, spokojenost zákazníků a hlavně zda se nejedná o pilotní, nevyzkoušený nebo skomírající projekt franchisora. V praktické části bude navržena nová franchisa v oblasti cestovního ruchu.

Abstract: Franchising belongs to the ways of doing business which are becoming more and more popular. Its advantage is the fact that a businessman gets a tried and tested business plan on a so called silver platter. On the other hand, this kind of doing business is not very suitable for creative businessmen with their own vision. The master thesis deals with theoretical aspects of franchise business, from the point of view of both a franchisor (provider of a franchise) and a franchisee. It states what both the parties have to pay attention to when choosing their “co-workers.” As for a franchisor, what is particularly important is the choice of businessmen to whom he will offer his business, including instructions and know-how. Even one bad franchisee can, by his wrong approach, destroy a promising and well-established business. And the same applies to a situation when a businessman is looking for a suitable franchise to join – he has to check up on all the information available, examine the image of the franchise in question, customer satisfaction and mainly find out whether it is not a case of an untried pilot project or a languishing project of the franchisor. In the practical part, a new franchise in the field of the tourist industry will be proposed.

Kľúčové slová: podnikání, franchising, franchisor, smlouva, projekt

Keywords: franchising, franchisor, contract, project, Business

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Renáta Valerie Nešporek, MBA Ph.D.
  • Oponent: Andrea Folvarčná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/6382 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 15:50, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz