Matej Volaj

Bakalářská práce

Komparácia právnej úpravy zmluvy o dielo v právnom poriadku SR a právnych poriadkov štátov EU

Comparison of the Regulation of the Legal System Works in SR and Laws of the EU.
Abstract:
Work deals with a comparison of the rules of contract work in the legal order of the Slovak Republic and selected European Union countries - the Czech Republic and Austria. The first chapter is devoted legislative framework of contract work in the Slovak legal system. The introduction focus on the history and the factors that have influenced the development of legislation, contract work as well as …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou právnej úpravy zmluvy o dielo v právnom poriadku Slovenskej republiky a vybraných štátov Európskej únie -Českej republiky a Rakúskej. Prvá kapitola bude určená právnej úprave zmluvy o dielo v Slovenskom právnom poriadku. V úvode sa zameriame na históriu a faktory, ktoré značne ovplyvnili vývoj právnej úpravy zmluvy o dielo ako v Obchodnom tak aj Občianskom zákonníku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
  • Oponent: JUDr. Marian Korytiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře