Iveta Novotná

Bachelor's thesis

Ženy ve vysokých manažerských pozicích působící v nadnárodní firmě

Women in management of multinational companies
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nižšího výskytu žen ve vysokých manažerských funkcích. Věnuje se otázce rozdílných schopností a předpokladů mužů a žen v manažerských funkcích. První část práce je věnována historii zaměstnanosti českých žen, dále je zde obecně vysvětlen pojem management a jeho úrovně a specifika managementu v nadnárodní společnosti. Také je zde popsán obecný profil manažera …more
Abstract:
This thesis deals with a lower incidence of women in top management positions. It focuses on the different skills and capabilities of men and women in managerial positions. The first part is devoted to the history of Czech women's employment, there is also a reference to the concept of management, its levels and specifics in multinational companies. It describes a general manager profile and key managerial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: Daniela Pauknerová
  • Reader: Eva Kašparová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35327

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.