Bc. Yaroslav Kozun

Diplomová práce

Strategický plán rozvoje konkurenceschopnosti malého a středního podniku

Strategic Plan for Competitive Advantage Development of Small and Middle Enterprise
Anotace:
Diplomová práce je orientovaná na zvýšení konkurenceschopnosti vybraného podniku CAB minerals s.r.o. Teoretická část je zaměřena na rešerši odborné literatury, preferována je oblast strategie, analýz ovlivňujících prostředí podniku a konkurenčních analýz. Návrhová část obsahuje strategické cíle s návrhovými opatřeními ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
Abstract:
The diploma thesis is focused on increasing the competitiveness of selected company CAB minerals s.r.o. The theoretical part is focused on the research of professional literature, preferred is the area of strategy, analysis influencing the business environment and competitive analyzes. The design part contains strategic objectives with design measures to increase the company's competitiveness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management