Mgr. Eva TOMAŠTÍKOVÁ, Ph.D.

Disertační práce

Characterization of RanGTPase pathway proteins in plants

Characterization of RanGTPase pathway proteins in plants
Abstract:
Přesné rozdělení genetické informace a tudíž i kompletní sady genů do dceřiných buněk jsou klíčovými událostmi buněčného cyklu. Transport regulačních proteinů mezi jádrem a cytoplazmou v interfázních buňkách reguluje správné načasování jednotlivých fází buněčného cyklu. Samotná segregace chromozomů je pak zprostředkována mitotickým vřeténkem, strukturou z mikrotubulů, která se vytváří během mitózy …více
Abstract:
Accurate segregation of genetic information and therefore complete set of genes to daughter nuclei is one of the key events in cell cycle. Proper timing of cell cycle events is regulated during interphase by nucleocytoplasmic transport of regulatory proteins. During mitosis, chromosome segregation is mediated by mitotic spindle, a microtubular structure present in all eukaryotic cells. RanGTPase pathway …více
Abstract:
yklem. AtTPX2 by tedy mohl být společně s kinázou AtAurora1 zapojen v segregaci chromozomů během mitózy. Naše výsledky pomáhají objasnit komplikovanou a stále ne plně objasněnou problematiku segregace chromozomů a regulace buněčného cyklu, klíčové procesy buněčného cyklu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2014
Zveřejnit od: 17. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
 • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMAŠTÍKOVÁ, Eva. Characterization of RanGTPase pathway proteins in plants. Olomouc, 2014. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 7. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie / Botanika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qv7v8g qv7v8g/2
29. 7. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 3. 2015
Marklová, E.
21. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.