Kateřina ZOLOTNICYNA

Bakalářská práce

Postavení mužů v roli sociálních pracovníků

Status of men in the role of social workers
Anotace:
Práce se zabývá vnímáním rovných příležitostí v komunitě mužů, kteří jsou zaměstnáni na pozici sociálního pracovníka v okrese Ústí nad labem. V práci je přiblíženo, v jaké míře se sociální pracovníci setkali s genderovým útlakem či diskriminací, zda takové formy vyloučení vůbec pociťují a případně jakým způsobem se tyto formy vyloučení projevují na jejich pracovišti. Výzkum je proveden s muži, zaměstnanými …více
Abstract:
The thesis is dealing with the perception of equal opportunities in the community of men who are employed on the position of social worker in district of Ústí nad Labem. In which extent social workers met the gender oppression or discrimination, if they even experinced these forms of exclusion and eventually, how these forms of exclusion are showed on their workplace, in this thesis. The research is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZOLOTNICYNA, Kateřina. Postavení mužů v roli sociálních pracovníků. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická