Marie Horáčková

Bakalářská práce

Řízení pracovního kapitálu ve vybrané společnosti

Working capital management in a chosen company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá řízením pracovního kapitálu a to zejména řízením zásob ve vybrané společnosti (Nábytek Spomyšl s. r. o.). Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části uvedu obecné informace o pracovním kapitálu. Ze složek pracovního kapitálu se zaměřím na zásoby. Představím základní členění zásob, způsoby vedení jejich evidence a oceňování a vybrané ukazatele finanční analýzy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the management of working capital,especially with the supply management in the sellected company (Nábytek Spomyšl s.r.o.). The thesis is divided into two parts. In the theoretical part, I will introduce the general information on working capital. Of the working capital I will focus on stocks, I will present the basic sorting of stocks,ways of their management and valuation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní