Dritero Mehmetaj

Diplomová práce

A Cinema Emerges in Newborn Kosovo

Kino vzniká v novorozeném Kosovu

Anotace:
Twenty years after the war in Kosovo, and ten years after the declaration of the independence, finally the cinematography of Kosovo is showing the glimpses of becoming a movement. Struggling between the old generation of filmmakers driven by war stories and the young generation of filmmakers driven by the social context in the post-war society, films produced in Kosovo are finally braking their own …více
Abstract:
Dvacet let po válce v Kosovu a deset let po vyhlášení nezávislosti konečně kinematografie Kosova ukazuje záblesky toho, jak se stát hnutím. Filmy produkované v Kosovu, které bojují mezi starou generací filmařů poháněnou válečnými příběhy a mladou generací filmařůpoháněnou sociálním kontextem v poválečné společnosti, si razí cestu na mezinárodní festivaly a získávají mezinárodní uznání.Tato práce se …více
 

Klíčová slova

kosovská kinematografie

Klíčová slova

sociální dramata

Klíčová slova

2008-2021

Klíčová slova

filmové režisérky

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

filmoví režiséři
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2022
  • Vedoucí: Petra DOMINKOVÁ
  • Oponent: Ondřej ZACH

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 1. 2023 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna