Bc. Adéla Matůšů

Diplomová práce

Rozumově nadaný žák v české škole

Intellectually Gifted Learner at Czech School
Anotace:
Tématem této diplomové práce je 'Rozumově nadaný žák v české škole'. V teoretické části se práce zaměřuje především na pochopení podstaty nadání, poznání základních charakteristik rozumově nadaného dítěte a jeho specifických projevů, rozpoznávání a identifikaci rozumově nadaných dětí nejen ve školním prostředí. Dále se zabývá možnostmi vzdělávání rozumově nadaných dětí v českých školách a v neposlední …více
Abstract:
The theme of this thesis is 'Intellectually Gifted Learner at Czech School'. The theoretical part is focused on understanding the substance of giftedness, understanding the essential characteristics and specific shows of intellectually gifted child and recognition and identification of intellectually gifted children not only at school. The thesis is also dedicated to the possibilities of the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta