Jan BOBOCKÝ

Bakalářská práce

Freizeitsport in der Tschechischen Republik und in Deutschland im Vergleich. Beispiel: Basketball der Jugendlichen

Leisure Time Sport Activities in the Czech Republic and in Germany. A Comparison Based on the Example of Youth Basketball
Abstract:
This Bachelor´s thesis is focused on the comparison of two basketball clubs - BK Opava and TG Würzburg Basketball. In this thesis there are compared the ways of communication, trainings methods, financial conditions and the opinions of players. There were used methods as interview and questionnaire. The main goal of this work is to evaluate the achieved information and knowledge that are important …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním dvou vybraných basketbalových klubů - BK Opava a TG Würzburg Basketball - se zřetelem na komunikaci, tréninkové metody, finanční podmínky a stanoviska hráčů. Použité metody pro výzkum jsou dotazník a interview. Cílem této práce je vyhodnocení získaných poznatků a podnětů, které jsou důležité pro trenéry mládeže.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOBOCKÝ, Jan. Freizeitsport in der Tschechischen Republik und in Deutschland im Vergleich. Beispiel: Basketball der Jugendlichen. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání