Theses 

Marihuana "nejen" droga současné doby – Andrea Hlubučková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrea Hlubučková

Bakalářská práce

Marihuana "nejen" droga současné doby

Mariujana not "just" drug of present time

Anotace: Bakalářská práce na téma Marihuana "nejen" droga současné doby se zabývá marihuanou, která nemusí představovat pouze drogu. V práci se snažím o vyjádření alespoň základních informací této látky, který je obohacen o výzkum. Práce je podle toho rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje marihuanu a konopí, popisuje a charakterizuje ji včetně její historie a rozdělení. V práci také nalezneme účinky včetně vlivů na jedincovo zdraví a psychiku, pozitivní přínos a poslání marihuany, léčbu konopím a v neposlední řadě také legalizaci. Praktická část se věnuje tomu, jak je marihuana v současné době vnímána, zda ji společnost považuje pouze jako drogu či se na ni dívají jako na lék. Výzkumné šetření zjišťuje i to, jestli mají lidé alespoň nějaké informace o této rostlině a pokud dávají či by dali přednost této alternativní léčbě před syntetickými léky. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum, který bude prováděn pomocí dotazníku vlastní konstrukce, kdy jsou respondenti starší 18 let.

Abstract: The bachelor thesis Marijuana not "just" a drug of the present time talks about current problems of marijuana. Thesis includes complex of general information about marijuana complemented by research. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of my bachelor thesis deals with general definition of marijuana, history, types. Also, you can find here influence of marijuana use on human's health condition and psychical functions. I will mention positive effects of the marijuana in a medicine treatments and legalization. The practical part consists research based on quantitative method, which is going to be conducted by questionnaire survey of my own construction. Respondents are people aged 18 years and older. The main goal of this thesis is to explore and evaluate if nowadays people perceive marijuana as a drug or as a medicament. The next aim of the research is detecting how people are familiar with basic information about marijuana and if people prefer cannabis treatments to synthetic medicaments.

Klíčová slova: Marihuana, droga, mládež, společnost, současnost, léky, zdraví

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hájková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32616 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Hlubučková, Andrea. Marihuana "nejen" droga současné doby. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz