Kamila Trojanová

Disertační práce

Non-Discrimination Principle in Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Its Function, Scope and Effects on Negotiating Preferential Trade Agreements

Princip nediskriminace v obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví - funkce, rozsah a dopady při vyjednávání preferenčních obchodních dohod
Anotace:
Práce se věnuje principu nediskriminace v mezinárodní úpravě obchodních aspektů práva duševního vlastnictví. Na základě historického vývoje před uzavřením Dohody TRIPS, její samotné vyjednávání a teorie principu nediskriminace analyzuje princip národního zacházení a doložku nejvyšších výhod. Rozebrány jsou možné zdroje ustanovení jdoucí nad rámec Dohody TRIPS, kdy je zvláštní pozornost věnována mezinárodním …více
Abstract:
The thesis focuses on the non-discrimination principle in international IPR treaties, explaining the background in terms of historical developments prior to the TRIPS Agreement, the negotiations of the TRIPS Agreement and the theory of the non-discrimination principle, covering both national treatment and the most-favoured nation principle. It analyses the non-discrimination principle in other important …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Štěpán Müller, Tomáš Dobřichovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72363