Aneta Slánská

Bakalářská práce

Außerbetriebliche Korrespondenz mit Fokus auf ausgewählte Art des Geschäftsbriefs - Reklamation

Business Correspondence with Focus on a Selected Type of Business Letter - Complaints
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the process of a complaint, its detailed description, as well as with the analysis of a selection of complaint documents. Firstly, the theoretical part is dedicated to technical language with its structure and functions, then it pays closer attention to a business language and business letters. Second to this is the main topic of complaints, classified into this category …více
Abstract:
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Prozess der Reklamation, ihrer detaillierten Beschreibung und mit der Analyse der ausgewählten Reklamationsdokumente. Der theoretische Teil widmet sich erstens der fachlichen Sprache mit ihrer Gliederung und Funktionen, dann der näheren Orientierung auf die Wirtschaftssprache und auf den Geschäftsbrief. In dem folgenden Schritt wurde in dieses Umfeld das Hauptthema …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slánská, Aneta. Außerbetriebliche Korrespondenz mit Fokus auf ausgewählte Art des Geschäftsbriefs - Reklamation. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.