Theses 

Problematika diagnostiky a léčby aplastické anémie – Nikola Palounková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola Palounková

Bakalářská práce

Problematika diagnostiky a léčby aplastické anémie

Issues of diagnosis and treatment of aplastic anemia

Anotace: Hlavním tématem této bakalářské práce je aplastická anémie se zaměřením na diagnostiku a léčbu. Jsou zde také popsány vlastnosti a funkce krve, která úzce souvisí s tímto onemocněním, a další formy výskytu anémie. Nejdůležitějším diagnostickým ukazatelem aplastické anémie je nedostatek všech krevních elementů. Velký pokrok je pozorován v oblasti transplantace kostní dřeně v kombinaci s imunosupresivní terapií, které představují budoucnost léčby aplastické anémie.

Abstract: The main topic of this bachelor thesis is aplastic anemia, focusing on its diagnosis and treatment. The properties and functions of blood, which is closely related with this disease and other forms of aplastic anemia are described here also. The most important diagnostic indicator of aplastic anemia is deficiency of all blood cells. Big progress has been observed in the area of bone marrow transplantation in combination with immunosuppressive therapy, which represent future of aplastic anemia treatment.

Klíčová slova: Aplastická anémie, krvetvorba, kostní dřeň, transplantace kostní dřeně, imunosupresivní terapie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24249 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Jak správně citovat práci

Palounková, Nikola. Problematika diagnostiky a léčby aplastické anémie . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:25, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz