René Svoboda

Bachelor's thesis

Hospodaření Dopravního podniku Ostrava, a. s.

Financial Management of Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Anotácia:
Tato práce se zabývá rozborem a zhodnocením hospodaření Dopravního podniku Ostrava,a.s. v letech 2004-2008. Dopravní podnik Ostrava, a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu na území města Ostravy a v přilehlém okolí. V první části popisuji a charakterizuji Dopravní podnik Ostrava jako celek, kdy poté zpracovávám jednotlivé části hospodaření tohoto podniku. V druhé části provádím analýzu a porovnávání …viac
Abstract:
This thesis is focusing on the revision and evaluation of Dopravní Podnik Ostrava a.s. financial management between years 2004 and 2008. Dopravní podnik Ostrava a.s., a municipal transportation company of Ostrava city, provides a local transportation services in the area of Ostrava city and its nearest surrounding areas. In the first part I describe and summarize the transportation company as a whole …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: David Lenert
  • Oponent: Milan Bělka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa