Bc. Katarína Halušková

Diplomová práce

Zdroje kapitálového financovania miestnej samosprávy

Sources of capital financing of municipal goverment
Abstract:
The aim of this thesis with name “Sources of capital financing of municipal government in chosen regions” is to analyse the possibilities of utilization sources of capital financing in municipal government on selected sample of different size units of municipal government in chosen district of Slovak republic and concurrently to formulate recommendations and suggestions for problems solving, which …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce s názvom „ Zdroje kapitálového financovania miestnej samosprávy“, s podtitulom na vybranej vzorke obcí, je analyzovanie využitia zdrojov kapitálového financovania miestnych samospráv na konkrétnej vzorke veľkostnej skupiny miestnych samospráv vybraného okresu na Slovensku a súčasne formulovanie návrhov a odporúčaní na riešenie problémov, ktoré vyplynú z ich rozdielneho postavenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK