Ing. Tomáš Hladík

Bakalářská práce

Firemní softwarová bezpečnost (statistické, ekonomické, etické i právní aspekty)

Corporate Security Software (statistical, economic, ethical and legal aspects)
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu firemní softwarové bezpečnosti. Konkrétně se zabývá současným stavem a vývojem v odvětví od motivace a důvodů útočníků přes výklad pojmů až po vysvětlení principů fungování hrozeb a bezpečnostních komponent. Práce je zaměřena především na konkrétní řešení programové ochrany IT tedy bezpečnostní statistické údaje, předpokládaný vývoj v budoucnu a informace …více
Abstract:
This bachelor thesis presents the current topic of corporate security software. It deals namely with the current situation and trends in the sector starting with the motivation of the attackers and the reason up to the explanation of principles of functioning of threats and security components. The work is focused on the particular solution for the security of IT - statistical data, outlook for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Bureš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem