Bohuslav HUDEC

Master's thesis

Pracovní doba se zaměřením na pracovní pohotovost a práci přesčas ve zdravotnictví

Working hours in concentration of being or call and work overtime in medical services
Abstract:
V diplomové práci provádím rozbor dle mého názoru souvisejících právních institutů z oblasti pracovního práva - pracovní doby, kdy se zamýšlím nad vývojem tohoto institutu i v historickém kontextu - až k nynější právní úpravě platné s účinností od 1. 1. 2012, nad délkou i rozvržením pracovní doby. Rovněž v této práci zmiňuji i platnou právní úpravu, i pokud jde o dobu odpočinku a dovolenou na zotavenou …more
Abstract:
In this thesis I perform an analysis, in my opinion, of related legal institutes from the area of labour law - working hours, I think about the development of these institutes also in a historical context up to today´s legal regulation effective from 1.1.2010, as well as about the length and organization of working hours. I also mention valid legal regulations, as well as rest time and a holiday to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2012
Accessible from:: 30. 3. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUDEC, Bohuslav. Pracovní doba se zaměřením na pracovní pohotovost a práci přesčas ve zdravotnictví. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses qvw47s qvw47s/2
13/4/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13/4/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.