Mgr. Pavel Dvořák

Bakalářská práce

Syntactic analysis and type evaluation in Haskell

Syntactic analysis and type evaluation in Haskell
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo poskytnout popis Haskellu a základní informace o analýze zdrojového kódu tohoto programovacího jazyka. To zahrnuje haskellové standardy, implementace, syntaktickou a lexikální analýzu a jeho typový systém. Dalším úkolem bylo napsat knihovnu pro syntaktickou a typovou analýzu, kterou je možno použít v pozdějším vývoji.
Abstract:
The main goal of this thesis has been to provide a description of Haskell and basic information about source code analysis of this programming language. That includes Haskell standards, implementations, syntactic and lexical analysis, and its type system. Another objective was to write a library for syntactic and type analysis that can be used in further development.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Václav Brožek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Libor Škarvada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma