Theses 

Ekonomický modulární systém s architekturou klient-server – Bc. David MALANÍK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies

Bc. David MALANÍK

Bachelor's thesis

Ekonomický modulární systém s architekturou klient-server

Economic modular system with architecture client-server

Abstract: Tato práce se zaměřuje na problém vytvoření modulárního ekonomického systému na principu klient-server. Data, které systém používá jsou uchovávány v databázi MySQL. Pro vytvoření systému byly zvoleny programovací jazyky HTML, PHP5 a JavaScript. Systém je určen pro více uživatelů, kteří se přihlašují pomocí přihlašovacího jména a hesla. Uživatelé jsou rozděleni do skupin s různými právy. Aby bylo možné zajistit ještě vyšší zabezpečení systému mají uživatelé u důležitých modulů ještě speciální práva. Systém je modulární struktury a je možné ho rozšířit přidáním nového modulu přes www rozhraní nebo pomocí FTP. Do systému jsou implementovány ukázkové moduly: Číselníky, Bankovní účty, Pokladna a Účtové skupiny.

Abstract: The bachelor thesis discusses about problem create modular accounting client-server system. Data which system use are store in MySQL database. For creating this system was choose this programmable languages: HTML, PHP and JavaScript. System was creating for many users which are logged by login name and password. Users are group by user groups with specifics user rights. For highly security have special user special rights for important modules. System is modular structure and it may be extend with added new module with www interface or FTP. In system are base module for testing system core and accounting system. Modules which are added: ``Číselníky{\crqq} (Counters), ``Bankovní účty{\crqq} (Bank accounts), ``Pokladna{\crqq} (Cash desk) and ``Účtové skupiny{\crqq} (Accounting groups).

Keywords: ekonomický systém, programování, databáze, klient-server, modulární systém, PHP5, MySQL5, Apache2, HTML, JavaScript

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2006
  • Accessible from:: 16. 6. 2006
  • Identifier: 3267

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2006
  • Supervisor: Ing. Tomáš Dulík

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2006

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=3267 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALANÍK, David. Ekonomický modulární systém s architekturou klient-server. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 02:06, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz