Bc. Jan HAFNER

Diplomová práce

Podnikové informační systémy a jejich využití v podnikové praxi

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Cílem této práce je zmapovat současné využití IS v nejmenovaném podniku a navrhnout pro něj komplexní ERP systém, který by zefektivnil řízení a plánování podnikových činností, zjednodušil účetní procesy a umožnil přístup k informacím v reálném čase. V úvodní části byly vymezeny základní pojmy spojené s IS, jejich vývoj a přínos pro uživatele …více
Abstract:
This Master thesis deals with business information systems. The aim of this thesis is to map the current use of IS in an unnamed company and design a comprehensive ERP system for it, which would streamline the management and planning of business activities, simplify accounting processes and allow access to information in real time. The introductory part defined the basic concepts associated with IS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Vallišová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAFNER, Jan. Podnikové informační systémy a jejich využití v podnikové praxi. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/