Karolína Rombaldová

Bakalářská práce

Pracovní doba a flexibilní formy práce

Working hours and flexible forms of work
Anotace:
Vhodné rozvržení pracovní doby, zavádění flexibilních forem práce a poskytování dostatečné doby odpočinku jsou důležité předpoklady pro vytvoření příznivých pracovních podmínek vedoucích k spokojenosti zaměstnance i zaměstnavatele. Bakalářská práce se zabývá právní úpravou pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce, porovnáním délky pracovní doby v České republice a ostatních zemích Evropské unie …více
Abstract:
Suitable working time arrangements, implementation of flexible forms of work and a provision of sufficient rest periods are vital prerequisites for the creation of favourable working conditions leading to a satisfaction of both employees and employers. This bachelor thesis deals with the legal regulation of working hours and rest periods in the Labour Code, comparison of the duration of working hours …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Milena Soušková
  • Oponent: Michal Spirit

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32859