Bc. Andrea PŮTOVÁ

Diplomová práce

Návrh funkčního P&ID strojovny průmyslové parní turbíny\nl{}40 MW s teplofikací

Design of PID diagram for 40 MW steam turbine with district water heaters.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem funkčního schématu PID strojovny, s turbínou 40MW, NT a VT regenerací a dvěma OTV. Schéma obsahuje potřebné armatury a zařízení. U všech potrubních tras byl určen vhodný materiál a také DN. Součástí diplomové práce je také specifikace zvyšovacího čerpadla topného kondenzátu VTO a výpočet množství kondenzátu vzniklého při prohřevu turbíny.
Abstract:
This Master thesis is focused on a PID diagram I have designed. The diagram features a 40 MW turbine a low pressure heater (LPH), high pressure heaters (HPH) and two district water heaters (DWH). The diagram includes the fittings and equipment needed. Suitable material and DN was chosen for every piperine. The next part of the Masters thesis is about the specification of a booster pump: this is followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŮTOVÁ, Andrea. Návrh funkčního P&ID strojovny průmyslové parní turbíny\nl{}40 MW s teplofikací. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/