Hana VAŇKOVÁ

Bachelor's thesis

Místo duševní hygieny a relaxace v životě studentů

The place of psychic hygiene and relaxation in the life of university students
Abstract:
Duševní zdraví a psychická rovnováha jsou jedny ze základních předpokladů pro plnohodnotný (spokojený) život a jejich narušení se může odrazit v mnoha rovinách, proto je duševní hygiena a relaxace v životě každého jedince nesmírně důležitá. Cílem této práce je zaměřit se na místo duševní hygieny v životě vysokoškolských studentů. V teoretické části se zabývám samotným pojmem duševní hygiena a popisuji …more
Abstract:
In the bachelor thesis, which name is The place of psychic hygiene and relaxation in the life of students, is the subject primarily describe place of psychic hygiene and relaxation in the life of students. The object of the theoretical part is describe concept of psychic hygiene, what is the main role of psychic hygiene of in the life of students. What is the place of relaxation in the life of students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Vavrečka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAŇKOVÁ, Hana. Místo duševní hygieny a relaxace v životě studentů. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology