Ing. Václav Houdek

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix - využití audiovizuálních prostředků pro marketingovou komunikaci vybraného subjektu

Marketing Communication Mix - Use of Audiovisual Media for Marketing Communication of The Chosen Subject
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku integrované marketingové komunikace v oblasti terciárního školství obecně. Obecná rovina je následně převedena do specifické části vztažené k vybranému subjektu, kterým je Vysoká škola finanční a správní o.p.s. Specifickou částí je tvorba projektu audiovizuálního díla s důrazem na specifiku cílové skupiny a možnost zapojení do integrované marketingové …more
Abstract:
This thesis focuses on the issue of integrated marketing communication in the field of tertiary education in general. Generally speaking, it is subsequently transferred to specific parts related to the selected entity, which is the University of Finance and Administration. The specific part of the project is the creation of an audiovisual work with emphasis on specific target groups and participation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní