Bc. Laura Ibragimova

Bakalářská práce

Syntaktické konstrukce používané v názvech článků ruských novin Kommersant.

Syntactic structures used in the titles of the articles of the russian newspaper Kommersant
Abstract:
The given work is about syntactic structures used in the titles of articles of the Russian newspaper "Kommersant". This work examined the types of syntactic structures which are used most frequentlyy in the titles of articles. The aim of this work was to perform linguistic analysis of randomly selected titles of the articles of the newspaper "Kommersant". Then determine which type of syntactics constructions …více
Abstract:
Daná bakalářská práce pojednává o syntaktických konstrukcích používaných v názvech článků ruských novin „Kommersant“. V této práci jsou zkoumány typy syntaktické konstrukce, které se v názvech článků používají nejčastěji. Cílem práce bylo provést lingvistickou analýzu náhodně vybraných názvů článků novin „Kommersant“. Následně určit, které konstrukce periodika používají opakovaně. Bakalářská práce …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Natalia Naumova

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta