Nela Burešová

Bakalářská práce

Nábřeží Dřevnice

Waterfront Dřevnice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem revitalizace nábřeží Dřevnice ve Zlíně. Cílem práce bylo vytvořit objekt s přidanou hodnotou tak, aby lákal k trávení volného času na nábřeží řeky Dřevnice. Navrhnout zajímavé, konstrukčně funkční a cenově dostupné řešení.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of revitalization embankment Dřevnice in Zlín. The priorities of the thesis was to create an object with value-added ability to attract the leisure on the river Dřevnice. Suggest interesting structurally functional and resonably priced solution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. arch. Michael Klang, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Burešová, Nela. Nábřeží Dřevnice. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Prostorová tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.