Nela Burešová

Bachelor's thesis

Nábřeží Dřevnice

Waterfront Dřevnice
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem revitalizace nábřeží Dřevnice ve Zlíně. Cílem práce bylo vytvořit objekt s přidanou hodnotou tak, aby lákal k trávení volného času na nábřeží řeky Dřevnice. Navrhnout zajímavé, konstrukčně funkční a cenově dostupné řešení.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of revitalization embankment Dřevnice in Zlín. The priorities of the thesis was to create an object with value-added ability to attract the leisure on the river Dřevnice. Suggest interesting structurally functional and resonably priced solution.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. arch. Michael Klang, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Burešová, Nela. Nábřeží Dřevnice. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Visual Arts / Multimedia and Design - Spatial Design

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.