Mgr. Jakub Groman

Diplomová práce

Role notáře v řízení o zápisu do obchodního rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících

The Role of a Notary in the Incorporation of Companies into Commercial Register according to the Public Registers Act
Anotace:
Tato práce se zabývá procesem provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku notářem, přičemž analyzuje jak opodstatněnost přijetí tohoto institutu, tak předpoklady a zákonné podmínky k jeho provádění a polemiku nad rolí notáře jako garanta zákonnosti při sepisování podkladového notářského zápisu. Práce se věnuje také otázce vlastního provádění zápisů s důrazem na prvozápis obchodní korporace a případných …více
Abstract:
This thesis describes the process of direct incorporation made in the Commercial Register by a notary and analyses a justification of this institute, presumptions, legal conditions and controversy over the role of notary as a guarantor of legality in drafting an incorporating notarial record. This thesis also deals with the issue of the incorporation process especially in the cases of the first incorporations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta