Mgr. Jakub Groman

Master's thesis

Role notáře v řízení o zápisu do obchodního rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících

The Role of a Notary in the Incorporation of Companies into Commercial Register according to the Public Registers Act
Abstract:
Tato práce se zabývá procesem provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku notářem, přičemž analyzuje jak opodstatněnost přijetí tohoto institutu, tak předpoklady a zákonné podmínky k jeho provádění a polemiku nad rolí notáře jako garanta zákonnosti při sepisování podkladového notářského zápisu. Práce se věnuje také otázce vlastního provádění zápisů s důrazem na prvozápis obchodní korporace a případných …more
Abstract:
This thesis describes the process of direct incorporation made in the Commercial Register by a notary and analyses a justification of this institute, presumptions, legal conditions and controversy over the role of notary as a guarantor of legality in drafting an incorporating notarial record. This thesis also deals with the issue of the incorporation process especially in the cases of the first incorporations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta