Žaneta BIEDERMANNOVÁ

Bakalářská práce

Politická kampaň, sociální média a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Political campaign, social media and elections to the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic in 2017
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou komunikace kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 na sociální síti Twitter. V první části práce jsou vymezeny pojmy politický marketing, jeho vývoj a historie a politická kampaň. Druhá část je věnována novým médiím, sociálním sítím a politickému marketingu na sociálních sítích. Třetí část analyzuje výroky kandidátů na sociální síti …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on analysis of the communication of candidates in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2017 on the social network Twitter. The first part of the thesis defines the concepts of political marketing, its development and history and political campaign. The second part is devoted to new media, social networks and political marketing on social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIEDERMANNOVÁ, Žaneta. Politická kampaň, sociální média a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/