Bc. et Bc. Lenka Vincencová

Master's thesis

Pravděpodobnost a statistika v německých, rakouských a českých učebnicích matematiky pro nižší stupeň gymnázia

Probability and Statistics in German, Austrian and Czech Mathematics Textbooks for Lower Secondary School
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na porovnání některých německých, rakouských a českých učebnic matematiky pro nižší stupeň gymnázia v oblasti pravděpodobnosti a statistiky. Práce obsahuje čtyři kapitoly. První dvě pojednávají o struktuře vzdělávání a systému kurikulárních dokumentů ve vybraných zemích. Stěžejní praktickou část tvoří třetí a čtvrtá kapitola. Třetí zahrnuje charakteristiku německých, rakouských …more
Abstract:
The master thesis focused on the comparison of some German, Austrian and Czech Mathematics Textbooks for Lower Secondary School in the field of Probability and Statistics. The thesis contains four chapters. The first two parts deal with the educational structure and system of curricular documents in selected countries. The crucial practical part comprise of third and fourth chapter. The third chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
  • Reader: RNDr. Karel Lepka, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií