Bc. et Bc. Lenka Vincencová

Diplomová práce

Pravděpodobnost a statistika v německých, rakouských a českých učebnicích matematiky pro nižší stupeň gymnázia

Probability and Statistics in German, Austrian and Czech Mathematics Textbooks for Lower Secondary School
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na porovnání některých německých, rakouských a českých učebnic matematiky pro nižší stupeň gymnázia v oblasti pravděpodobnosti a statistiky. Práce obsahuje čtyři kapitoly. První dvě pojednávají o struktuře vzdělávání a systému kurikulárních dokumentů ve vybraných zemích. Stěžejní praktickou část tvoří třetí a čtvrtá kapitola. Třetí zahrnuje charakteristiku německých, rakouských …více
Abstract:
The master thesis focused on the comparison of some German, Austrian and Czech Mathematics Textbooks for Lower Secondary School in the field of Probability and Statistics. The thesis contains four chapters. The first two parts deal with the educational structure and system of curricular documents in selected countries. The crucial practical part comprise of third and fourth chapter. The third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
  • Oponent: RNDr. Karel Lepka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií