Ingrid Dobranská

Bakalářská práce

Hypotekárne úvery pre mladých vo vybraných bankách

Mortgage Loans for Young people in Selected Banks
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with mortgage loan providing analysis with state benefit for young people. The first chapter focuses on theoretical determination and characteristic of mortgage banking with emphasis on mortgage loan. The second chapter analyzes the process of mortgage loan providing in VÚB, a. s. . It deals with the whole field from the very first contact, materials needed for submitting an …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou poskytnutia hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie a charakteristiku hypotekárneho bankovníctva s dôrazom na hypotekárny úver. Druhá kapitola analyzuje proces poskytnutia hypotekárneho úveru vo VÚB, a. s. . Zaoberá sa celou oblasťou od prvého kontaktu, cez podklady potrebné k zadaniu žiadosti, poistenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Ján Lacek
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management