Jan Chalas

Bakalářská práce

Přínos Self-service Business Intelligence v retailu

Self-service Business Intelligence benefits in retail
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přínosy ve využití Self-service Business Intelligence (dále SSBI) nástrojů v oblasti retailu. Porovnává SSBI s tradičním pojetím, v souvislosti s aktuálními požadavky manažerů a se všeobecnými trendy v oblasti implementace a využívání podnikových informačních systémů. Popisuje zásadní odlišnoti v architektuře SSBI vůči tradičním řešením a upozorňuje na plynoucí výhody …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the benefits of using Self-service Business Intelligence (SSBI) tools in retail. It compares SSBI with the traditional concept, in the context of current managers requirements and general trends in the implementation and use of enterprise information systems. Describes the fundamental differences in SSBI versus traditional solutions and draws attention to the benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Ivana Topolová
  • Oponent: Martina Rosenkrancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68885