Pavlína Ella Ondrová

Bakalářská práce

Euroregion Glacensis a jeho role při posilování přeshraniční spolupráce v oblasti regionálního rozvoje

Euroregion Glacensis and its role in strengthening cross-border cooperation in the field of regional development
Anotace:
Tato práce se zabývá jedním z euroregionů na česko – polském pohraničí, a to Euroregionem Glacensis. Je rozčleněná do pěti kapitol, z toho jsou čtyři teoretické a jedna empirická. Teoretická část přináší obecný přehled o problematice euroregionů v návaznosti na přeshraniční spolupráci a regionální rozvoj v této oblasti. Empirická část je zaměřená na dopady pandemie Covid – 19 v rámci přeshraniční spolupráce …více
Abstract:
This thesis deals with the Euroregion Glacensis – one of the Euroregions on the Czech – Polish border. The paper is divided into five chapters – four of which concecrate on theory and one that focuses on the practical part. The theoretical part provides a general overview of the issue of Euroregions in connection with cross – border cooperation and regional development in this area. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/blz5a/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Vítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě