Ján Lehocký

Bachelor's thesis

Porovnanie možností financovania nákupu hnuteľného majetku u občanov SR prostredníctvom externých zdrojov

Comparison of the Financing Possibilities of Movable Property in Case of Slovakia Citizen Through the External Sources.
Abstract:
Bachelor work, which is called Comparison of the financing possibilities of movable property in case of Slovak citizens trought the external sources. This work is dedicated acquisition financial source using selected financial institutions and non-banking companies, their characteristics, clarification of terms and subsequent comparison of selected offers. The aim of work is presented the theoretical …viac
Abstract:
Bakalárska práca pod názvom Porovnanie možností financovania nákupu hnuteľného majetku u občanov SR prostredníctvom externých zdrojov je venovaná nadobudnutiu finančného zdroja za pomoci vybraných finančných inštitúcií a nebankových spoločností, ich charakteristík, objasnenie pojmov a následnému porovnaniu vybraných ponúk. Cieľom bakalárskej práce je prezentovať teoretické základy a možnosti získania …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Ján Židó
  • Oponent: Ing. Martin Balajty, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management