Tomáš SVORNÍK

Bakalářská práce

Analýza tepelné stability vybraných organických povlaků hliníkových materiálů s využitím FTIR a TGA

Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou tepelné stability organických povlaků v rozmezí teplot 20 až 650 °C, zjištěním jejich funkčních skupin pomocí FTIR, které mohou ovlivnit výsledný produkt při tavení hliníkových odpadů a zjištěním úbytku hmotnosti povlaků v závislosti na teplotě. Byla provedena analýza infračerveným spektrometrem a to jak ATR technikou odrazem, tak technikou KBr tablety. Vzorky pro první …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the thermal stability of organic coatings in the temperature range of 20 to 650 °C, ascertaining the composition of their functional groups using FTIR method, which can affect the final product during melting of aluminum wastes and the determination of the weight loss of coatings as a function of temperature. Infrared spectrometer analysis was performed using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Taťjana Brovdyová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVORNÍK, Tomáš. Analýza tepelné stability vybraných organických povlaků hliníkových materiálů s využitím FTIR a TGA. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě