Jitka Davidová

Diplomová práce

Rozdíly mezi mikroregiony

Disparities between the microregions
Abstract:
Diplomová práce se zabývá regionálními rozdíly v Evropské unii, České republice a také rozdíly mezi vybranými mikroregiony v České republice.Rozdíly v HDP/obyvatele mezi regiony EU se v posledním desetiletí snížily v důsledku toho, že nejméně prosperující regiony zaznamenaly nejvyšší růst. Přesto však rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie a regiony jsou nadále dosti velké. V České …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Magdaléna Kudelová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva