Bc. Jan Wieser

Bakalářská práce

Linka na výrobu písku

Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je prezentace linky na výrobu písku, která se instalovala v závěru roku 2015 a splnila předpoklady výroby v praxi. Došlo i k některým negativním jevům, které zvyšují náklady na výrobu písku, konkrétně jsou to životnosti drtících elementů strojů a pancéřování jednotlivých částí linky a dopravních cest. Ve své bakalářské práci navrhnu možná opatření na eliminaci těchto …více
Abstract:
Subject of this bachelor thesis is a presentation of sand-producing line, which was installed in the end of the year 2015 and passed the expectations. Nevertheless, after the production line was built a lot of problems appeared, all of the machines on the line needed to be upgraded, to be able to crush more abrasive materials, because of the price of the final product. In this thesis I will introduce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martin Podařil, PhD.
  • Oponent: Ing. Monika Karková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích