Bc. Martina Holeksa

Diplomová práce

Postoje a hodnoty mladých lidí při řešení otázky rovnováhy mezi prací a soukromým životem

The attitudes and values of young people in addressing the balance between work and private life
Anotace:
Tato diplomová práce vychází ze závěrů bakalářské práce obhájené na Bankovním Institutu Vysoké Škole v roce 2013. Práce je přepracována a rozšířena o další kapitoly. Práce se zabývá problematikou rovnováhy mezi osobním a pracovním životem mladých lidí. Rovněž se zabývá otázkami hodnot a postojů a výraznou část věnuje generaci Y – Millennials. Shrnuje důležité výzkumy, které byly v souvislosti s danými …více
Abstract:
This thesis deals with the balance of young people between their personal and professional lives. It also deals with issues of values and attitudes of a significant portion devoted Generation Y - Millennials. It summarizes important facts and studies about young people from whole world. This thesis confirms and refutes questions about the inclusion generation Y into the workforce and explores the future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní