Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Disertační práce

Film před tabulí. Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu.

Blackboard Film - The Idea of School Film in the First Czechoslovak Republic.
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá procesem institucionalizace školního filmu v Československu, a to na pozadí vývoje myšlenky o vzdělávacím potenciálu filmového média. Práce vycházející primárně z archivních zdrojů a dobových pramenů a literatury mapuje, v jakých etapách a jakým způsobem se v prvorepublikovém Československu hovořilo o možnosti využít film v oblasti vzdělávání, a upozorňuje na klíčové …více
Abstract:
This disertation thesis deals with the proces sof institutionalization of the educational film in the Czechoslovakia on the background of the whole development of the idea about the educational potential of film medium. The work analysis mainly archival sources and period literature and it describes in which periods and how developer the debate about the possibility to use film for education. It mentions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., doc. PhDr. Ivan Klimeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta